NƏTİCƏ:

Yüksək, zənginəm : 2
Yaxşı, narazı deyiləm : 4
Ortabab, dözmək olar : 7
Kafi, narazıyam : 2
Çox pis, dözülməz: 31

Cəmi səs verdi: 46