NƏTİCƏ:

Yüksək, zənginəm : 0
Yaxşı, narazı deyiləm : 3
Ortabab, dözmək olar : 6
Kafi, narazıyam : 2
Çox pis, dözülməz: 14

Cəmi səs verdi: 25